چطور هزینه‌های اسباب‌کشی را کاهش دهیم؟

دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 12:25

برنامه‌ریزی کنید

بدترین چیزی که می‌تواند رخ دهد، این است که تمام وسایل خود را آماده کرده باشید، ولی مکانی که می‌خواهید به آنجا بروید هنوز آماده نشده باشد. این فاجعه می‌تواند در مورد فضایی که برای جای دادن وسایل خود خواهید داشت نیز اتفاق بیفتد. حتما قبل از نقل مکان، درست برنامه‌ریزی کنید و تاریخ مناسب حرکت را طوری انتخاب کنید که حداقل چند روز بعد از تاریخ تحویل آنجا به شما باشد.


بار خود را سبک کنید

اگر وسایل‌تان زیاد باشد تعداد دفعاتی که مجبورید از خانه قبلی به خانه جدیدتان بروید زیاد می‌شود. علاوه‌بر این باید پول زیادی برای بنزین بپردازید و وقت زیادی هم صرف کنید. برای اینکه تعداد دفعات رفت و آمدتان را کاهش دهید - بدون اینکه یک کامیون برای بردن وسایل اجاره کنید - باید وسایل غیر‌ضروری‌تان را کم کنید. قبل از اینکه وسایل خود را بسته‌بندی کنید، اگر وسیله‌ای دارید که دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا خراب شده است، آن را دور بیندازید تا هم در فضای مورد نیاز و هم هزینه حمل صرفه‌جویی کرده باشید. وسیله‌هایی که دیگر به آنها نیاز ندارید را به مراکز بازیافت یا مراکزی از این دست تحویل دهید یا اینکه می‌توانید آنها را در جمعه بازارها یا به سمساری‌ها بفروشید. همچنین برای اسباب‌کشی از یک خانه به خانه دیگر شما باید پیش از آغاز اسباب‌کشی، وسایلی را بخرید و آماده کنید. 


کارتن‌هایی در ابعاد گوناگون، مقدار زیادی طناب‌های ضخیم و محکم، مقداری روزنامه باطله برای حفاظت از اشیای شکستنی، نوارچسب پهن برای بستن در کارتن‌ها، ماژیک‌هایی با سرپهن برای نوشتن روی کارتن‌ها. شما می‌توانید این کارتن‌ها را یا به صورت نو و آماده بخرید یا با سر زدن به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محلتان، مقداری از کارتن‌های اضافی آنها را بگیرید. با این کار در هزینه‌های اسباب‌کشی هم صرفه‌جویی کرده‌اید. همین‌طور می‌توانید برای بسته‌بندی ظرف‌ها از قبل با یک دکه روزنامه فروشی هماهنگ کنید تا روزنامه‌های باطله‌اش را برای‌تان کنار بگذارد و هر ظرف را در یک روزنامه بپیچید. به این ترتیب برای بسته‌بندی وسایل هزینه کمتری به شما تحمیل می‌شود.

 
ادامه مطلب ...

چطور هزینه‌های اسباب‌کشی را کاهش دهیم؟

دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 12:25

برنامه‌ریزی کنید

بدترین چیزی که می‌تواند رخ دهد، این است که تمام وسایل خود را آماده کرده باشید، ولی مکانی که می‌خواهید به آنجا بروید هنوز آماده نشده باشد. این فاجعه می‌تواند در مورد فضایی که برای جای دادن وسایل خود خواهید داشت نیز اتفاق بیفتد. حتما قبل از نقل مکان، درست برنامه‌ریزی کنید و تاریخ مناسب حرکت را طوری انتخاب کنید که حداقل چند روز بعد از تاریخ تحویل آنجا به شما باشد.


بار خود را سبک کنید

اگر وسایل‌تان زیاد باشد تعداد دفعاتی که مجبورید از خانه قبلی به خانه جدیدتان بروید زیاد می‌شود. علاوه‌بر این باید پول زیادی برای بنزین بپردازید و وقت زیادی هم صرف کنید. برای اینکه تعداد دفعات رفت و آمدتان را کاهش دهید - بدون اینکه یک کامیون برای بردن وسایل اجاره کنید - باید وسایل غیر‌ضروری‌تان را کم کنید. قبل از اینکه وسایل خود را بسته‌بندی کنید، اگر وسیله‌ای دارید که دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا خراب شده است، آن را دور بیندازید تا هم در فضای مورد نیاز و هم هزینه حمل صرفه‌جویی کرده باشید. وسیله‌هایی که دیگر به آنها نیاز ندارید را به مراکز بازیافت یا مراکزی از این دست تحویل دهید یا اینکه می‌توانید آنها را در جمعه بازارها یا به سمساری‌ها بفروشید. همچنین برای اسباب‌کشی از یک خانه به خانه دیگر شما باید پیش از آغاز اسباب‌کشی، وسایلی را بخرید و آماده کنید. 


کارتن‌هایی در ابعاد گوناگون، مقدار زیادی طناب‌های ضخیم و محکم، مقداری روزنامه باطله برای حفاظت از اشیای شکستنی، نوارچسب پهن برای بستن در کارتن‌ها، ماژیک‌هایی با سرپهن برای نوشتن روی کارتن‌ها. شما می‌توانید این کارتن‌ها را یا به صورت نو و آماده بخرید یا با سر زدن به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محلتان، مقداری از کارتن‌های اضافی آنها را بگیرید. با این کار در هزینه‌های اسباب‌کشی هم صرفه‌جویی کرده‌اید. همین‌طور می‌توانید برای بسته‌بندی ظرف‌ها از قبل با یک دکه روزنامه فروشی هماهنگ کنید تا روزنامه‌های باطله‌اش را برای‌تان کنار بگذارد و هر ظرف را در یک روزنامه بپیچید. به این ترتیب برای بسته‌بندی وسایل هزینه کمتری به شما تحمیل می‌شود.

 
ادامه مطلب ...